Rektor Johann Roppen synes det er skrøpelig at studenter kjører bil til skolen, når de likevel bor helt i nærheten. Nå blir tiltak for å minske bilpresset rundt høgskolen vurdert.

 

– Ja, jeg kjørte fra Porse Studentheim til skolen, innrømmer lærerstudent Marte Midbrød. Avstanden er på 500 meter.

 

Biler slipper ut 50 prosent mer CO2 og avgasser de fem første kilometrene man kjører. Korte bilreiser er en stor klimautfordring, og Volda kommune har vedtatt at de skal senke antall korte turer med en tredjedel innen 2020. Likevel er de kommunale parkeringsplassene rundt Høgskulen stappfulle.

 

Miljøsvin

– Hvis jeg går, så rekker jeg ikke skolen når vi starter klokka åtte. Jeg får ikke dårlig samvittighet for å kjøre de dagene vi begynner såpass tidlig. Når jeg starter halv ni, da kan jeg gå, påpeker journaliststudent Bjørn Vegar Digre, som bor sju minutters gåavstand fra skolen.

 

– Det hender at jeg plukker opp folk på veien, slik at jeg har full bil innen jeg kommer frem til skolen, forteller han med et smil.

 

Samkjøring reduserer utslipp, men etter å ha tenkt seg om konkluderer Digre med at:

 

– Jeg er nok et miljøsvin jeg også.

 

Nina Marie Witsø kjører fra boligen ved Rokken.

 

– Jeg bryr meg om miljøet, men når man har mange tunge bøker tar latskapen overhånd. I tillegg er det lite fristende å gå når det regner, forteller hun.

 

CO2-utslipp

– Korte turer og kaldstart med biler er spesielt belastende for både klima og lokalmiljø, stadfester Rolf Hagman, forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

 

– Man slipper ut 50 prosent mer CO2 og avgasser de fem første kilometerne man kjører. Det er fordi treveiskatalysatoren i bensinbiler trenger noe tid til å bli så varm at den begynner å rense avgassene fra uforbrent bensin, presiserer han.

 

Rektors kontor

– Det er forkastelig at studenter kjører fra studentboligene som ligger fem minutter unna, sier rektor Johann Roppen. Selv pleier han som regel å gå.

 

– Ja, en gang kjørte jeg til og med akebrett hit til høyskolen, smiler han.

 

– Det må legges mer til rette for at elever og ansatte skal kunne la bilen stå. Busstilbudet må bedres til skolen, slik at ansatte og studenter som ikke bor innenfor gangavstand kommer seg hit.

 

Vurderer parkeringsavgift

– Det er under vurdering å ta betalt for parkering rundt Høgskulen i Volda, bekrefter driftssjef Leif Strand.

 

– Men det har ikke blitt prioritert på grunn av andre prosjekter, som blant annet nybygget. Folk kan ikke parkere slik som de gjør nå. Mange parkerer langs gangfelt og sykkelveier, og da blir utrykningskjøretøy hindret i å komme seg frem til høyskolen. Politiet har flere ganger bedt oss om å fjerne biler, vi har vært nær ved å taue bort enkelte, forteller Strand.

 

Pendlerne

Foruten å være skadelig for klima, lokalmiljø og en fare for sikkerheten, er det er problem at studenter og lærere som bor nært skolen, tar opp parkeringsplassene til de som kommer langveisfra. Masterstudent Anders Nilsen pendler fra Oslo til Volda noen ganger i måneden.

 

– Jeg opplever det som tidvis vanskelig å finne parkering, særlig dersom man kommer etter klokka ti, påpeker han.

 

– Aldri mer!

Etter valget har Volda nå tre partier i kommunestyret som vil satse mer på klimapolitikk: Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne.

 

– Vi skal blant annet jobbe for bedre sykkel- og gangstier, sier Venstre-politiker Fride Sortehaug til Nærnett. Så gjenstår det å se om studentenes kjørevaner kan legges om. Marte Midbrød lover at hun kommer til å gå mer.

 

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke skal kjøre til skolen igjen, forsikrer hun.