HANNE OG HELENE FLYTTER INN HOS RAFIKI

Rafiki betyr venn, og det er en fin, liten vennegjeng vi møter på i Steinbakken…