Ulsteinvik trenger arbeidskraft

GODT OPPMØTE: Dette bedrer kanskje sjansene for flere jobbtreff i fremtiden? FOTO: Gunhild Vike NeråsHar du førerkort, pågangsvilje og sosialfaglig utdanning? Da har du gode muligheter i Ulsteinvik. Nå frir de til studenter ved Høgskulen i Volda.

Av: Gunhild Vike Nerås

– Grunnskolelærere, førskolelærere, sykepleiere, sosionomer, barnevern og helsefagarbeidere. Ulsteinvik trenger alle sammen, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Leif Ringstad.

Torsdag 9. februar arrangerte kommunen sitt første ”jobbtreff” i samarbeid med Høgskolen i Volda. Studenter fra sosialfaglig utdanning ble invitert til å ta en nærmere titt på hva Ulsteinvik kan tilby av jobbmuligheter.

Den sterke befolkningsveksten i kommunen gjør at man setter mye penger og krefter i utbygging av tilbud, som igjen skaper arbeidsplasser. Fritid, helse, boliger, infrastruktur – mye har blitt gjort, mye har blitt satt i gang, og på alle områder trenger man kompetent arbeidskraft.

Plass til mange
En presisering av regelverket har ført til sterkere vektlegging av pedagognormene, noe som skulle bety at nyutdannede studenter stiller sterkt i skolesektoren. For her tillater Ulstein kommune seg å være kresen. Av sytti søkere ansettes mellom ti og femten lærere hvert år, samt at det trengs mellom sju og åtte førskolelærere. Nåløyet er dermed relativt trangt, men Ringstad mener dette bare vil gi studenter et fortrinn.

– Det satses stort på kompetanse og fagkunnskaper, sier han og påpeker at studenter som kommer rett fra fullført utdanning er en åpenbar ressurs. Hvis man i tillegg har «stå på-vilje» og gode samarbeidsevner er det gode sjanser for å slippe igjennom, sier Ringstad.

Helsesektoren er omorganisert og utvidet. Her vil man i tillegg til å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere tenke litt nytt. Blant annet vurderes det å åpne for såkalt tverrfaglig helsepersonell. Barnevernsstudenter blir trukket frem som eksempel; de er har vist seg å være gode på for eksempel demensproblematikk. Det vil kreve kurs og etterutdanning, men burde ifølge kontakpersonene være fullt mulig å gjennomføre.

Barnehagene ønsker velkommen

Nora Wingsternes er leder ved Sundgotmarka barnehage, en av totalt ni barnehager i kommunen. Hun kan si seg enig i at Ulstein kanskje virker som en fjerntliggende avkrok, men påpeker at når det gjelder Volda er ikke avstandene store.

– Det er snakk om å kjøre i tjuefem minutter fra Volda til Ulstein. I byene tar det jo gjerne tre kvarter før man kommer seg hjem etter endt arbeidsdag, sier hun.

Hun ser gjerne at studenter søker utplassering i Ulsteinvik. Det har ikke vært mange fra Volda ennå, men de som har vært der har hun gode erfaringer med.

Flere burde gjøre det samme
Caroline Chemnangoi er snart ferdig utdannet sosionom.
– Det er bra at slike initiativer tas. Jeg visste ikke at det var så mange muligheter her, så det trengs åpenbart at noen rett og slett kommer og informerer oss. Andre kommuner burde gjøre det samme, sier hun.

Vil jobbe med flerkulturelle: Caroline Chemnangoi, sosionomstudent ved Høgskolen i Volda.
FOTO: Gunhild Vike Nerås

Caroline håper å kunne jobbe med mindreårige asylsøkere, gjerne i Ulsteinvik. Treffet var vellykket, men hun etterlyser mer informasjon om kompetansesenteret i kommunen, som kun ble nevnt i en bisetning under foredragene. Etter mingling i lobbyen har hun imidlertid funnet ut at det drives opplæring av barn så vel som voksne på senteret, mange med flerkulturell bakgrunn.

– Det kan de ta med neste gang, sier hun.

Wingsternes er for øyeblikket positiv til et nytt jobbtreff, og håper responsen blir god.

– Kom på utplassering, oppfordrer hun.

Hun synes at uansett om en blir værende eller ikke, er det en god erfaring å ta med seg videre i arbeidslivet. Og hvem vet – kanskje du ender opp med å synes at Ulsteinvik er verdens navle, du òg.


Har du sett disse sakene?