Rett skal være lett – Dette bør du vite som leietaker

Mugg i veggene, bråk om natten eller vask som lekker? Det er ikke alltid like lett å si ifra til huseier, spesielt når man ikke vet hvilke rettigheter man har. Denne saken kan hjelpe deg med å løse problemet, uten å lage dårlig stemning!

 

Hvert år leter hundrevis av nye studenter etter et sted å bo i Volda. Studentsamskipnadens studentboliger har kun plass til 450 av dem. Dersom man trekker fra de 1700 som mottar full støtte fra Lånekassen, har vi beregnet at omtrent 1250 studenter er avhengig av et privat leiemarked i Volda.

 

En undersøkelse gjort av Forbrukerrådet viser at kun én av syv studenter vet hvilke rettigheter de har som leietakere. Dette synes kommunikasjonsrådgiver Martin Halsos er bekymringsverdig. Han forklarer at de vanligste spørsmålene de får fra studenter som leier privat, gjelder husleie og depositum.

– Et godt tips er å være bevisst på at depositumspengene skal settes på en egen depositumskonto. Hvis de står på huseiers private konto, er det kun en domstol som kan tvinge vedkommende til å ta dem ut etter endt leieforhold.

 

– Lag egen kontrakt

Husleietvistutvalget jobber med å løse problemer som oppstår mellom huseiere og leietakere. Tvistløser Ellen Strømodden mener at det viktigste for å unngå misforståelser er å ha en ordentlig kontrakt.

– Les nøye gjennom den, gjerne sammen med en forelder. Hvis du bor i studentkollektiv, kan det være lurt å ha en egen kontrakt som bare gjelder for deg, ellers kan du bli ansvarlig for andre som misligholder pliktene sine.

 

– Ved mangel på skriftlig kontrakt gjelder alltid husleieloven, som sier at oppsigelsestiden er på tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. Ønsker man likevel å flytte ut før tiden, kan man løse det ved å finne en annen person som kan inngå nytt leieforhold med utleieren.

 

Halsos i Forbrukerrådet understreker at det er viktig å sjekke opp boligen på forhånd, så man ikke får seg en uhyggelig overraskelse når man flytter inn.

– Å skrive under på en kontrakt med kort oppsigelsesfrist kan være en god måte å sikre seg på. Da slipper man å være bundet til boli – gen om den ikke lever opp til forventningene.

 

– Kan leie ut ei “rønne”

Tvisteløser Ellen Strømodden forteller at mange konflikter kan komme av uklarheter, eller ved at en av partene ikke har nok kunnskap om hva de har krav på.

– Mange tror at man kan klage på enhver mangel, som generell alder og slitasje. I prinsippet kan man leie ut en “rønne”, hvis dette var avtalt stand. Hvis leiligheten er i den fatning kontrakten krever, eller noe burde vært oppdaget på en visning, regnes det ikke som en mangel.

 

– Om det går lang tid før noe fikses, kan leietaker kompensere for mangelen ved å trekke en sum fra husleien. Det sier Anders Leisner – advokat i Huseiernes landsforbund. Han forklarer at mangler ved boligen, slik som en ødelagt vask, må fikses innen rimelig tid; den tiden det tar å reparere det.

 

Strømodden har flere eksempler på hva som kan regnes som mangler i en bolig.

– Det mest grunnleggende i boligen må fungere. Boligen må være godkjent for beboelse og ha rømningsveier. Døren må kunne låses og vinduene skal være tette. En mangel kan være at utleier ikke har gjort reparasjoner som han har lovet. Men det skal en del til før noe telles som en mangel som påvirker leieverdien så mye at det kan gi rett til leieavslag.

 

Det er ikke bare du som leietaker som kan avslutte leieforholdet. Utleier kan kaste deg ut hvis:

… utleier skal bruke husrommet selv.

… boligen skal bygges om eller rives.

… du som leietaker har brutt leieavtalen.

 

Spikerhull og stiletthælemerker

Ifølge Strømodden oppstår flesteparten av problemene etter at leietaker har flyttet ut.

– Det gjelder som regel at leien ikke er betalt eller at utleier krever erstatning for skade på boligen, som unormalt mange og store spikerhull i veggen, skraper etter flytting og stiletthælmerker i parketten osv. Leieren blir ikke ansvarlig for vanlig slit og elde, med mindre annet er avtalt i kontrakten.

 

Huskeregelen er at boligen må være i den standen kontrakten krever. Etter at nøklene er levert, er det for sent å rette opp i feil, som for eksempel dårlig rengjøring.

– Da kan det lett oppstå et erstatningskrav som du er pliktig til å betale, sier Ellen Strømodden.

 

 

 


Har du sett disse sakene?