Hvert semester drar rundt 100 studenter av gårde fra Volda til det store utland. Mange begir seg ut på sitt livs halvår, men ikke alle får et opphold som svarer til forventingene.

 

Anne Nordengen studerer sosionom ved Høgskulen i Volda på sitt tredje og siste år. Under høstsemesteret 2016 var hun på utveksling på Zanzibar, et opphold som ikke ble helt slik hun håpet på.

 

– Praksisen vi får på utvekslingen er den eneste reelle praksisen vi får i løpet av utdanningen vår. Jeg hadde gledet meg til å ta i bruk den teorien vi har lært i Volda, men slik ble det ikke, sier Nordengen.

 

Ble ikke tatt seriøst

Nordengen opplevde at praksisopplegget ikke fungerte som det skulle. Veilederen hadde ikke utdanningsbakgrunn og ga ikke den støtten sosionomstudenten hadde sett for seg. Hun følte seg rådvill, og at hun ikke ble tatt på alvor.

 

– Vi dro ned dit for å hjelpe rusavhengige med de teknikkene og den kunnskapen vi har lært. Men brukerne skjønte ikke dette, og trodde vi var der for å slappe av. Det ble mye high five og klemmer, og det ble derfor vanskelig å holde seg profesjonell og gjøre den jobben jeg var der for å gjøre.

 

Et kjipt halvår

 

En annen som opplevde at utvekslingen ikke helt ble det eventyret han hadde håpet, er journalistikkstudent Lars Hægeland. Han så for seg et morsomt og lærerikt halvår, på en mindre høgskole i Aarhus. Første skoledag ble imidlertid et mareritt.

 

– Vi hadde ikke fått noen informasjon om hvor vi skulle møte opp, og koordinatoren vår dukka aldri opp. Vi måtte gå til resepsjonen og spørre, og ble derfra sendt til et klasserom.

 

– «Velkommen tilbake til et nytt år, dere kjenner jo hverandre, dette er forresten Hilde og Lars», sa læreren. Vi hadde havnet i en andreårsklasse. Jeg glemmer aldri den turen hjem. Vi satt bare stille og kikket opp i lufta begge to, sier Hægeland.

 

Etter en litt forvirrende første skoledag, valgte Hægeland å ta tak i problemet neste dag. Han fikk hjelp av utvekslingskontoret ved Høgskulen i Volda slik at han kunne bytte til en førsteårsklasse. Et trinn hvor han stilte mer likt med de andre studentene.

 

Det var ikke bare det faglige som ikke klaffa. Manglende sosialt opplegg ved høgskolen i Aarhus gjorde at det var vanskelig å komme inn i miljøet med de danske studentene.

 

– Det var lite opplegg for internasjonale og ikke noen studentforeninger eller lignende i det hele tatt på den skolen. Sammen med språklige utfordringer ble det vanskelig å komme seg forbi høflighetsstadiet med noen. Det ble rett og slett ganske ensomt.

 

Leit at ikke alle trives

Alle studentene som er på utveksling gjennom Høgskulen i Volda får tilsendt et skjema hvor de svarer på hvor tilfredse de er med oppholdet sitt. I følge Joakim Rødven ved utvekslingskontoret på Høgskulen i Volda, svarer de fleste at de har vært svært tilfredse eller tilfredse med oppholdet sitt. Det er likevel noen som svarer at de er mindre tilfredse.

 

– Vi tar studentrapportene svært alvorlig når vi går gjennom dem. Vi viser nye rapporter til studenter som skal på utveksling slik at de får så oppdatert og bra informasjon som mulig. Men vi har heller ikke så lang erfaring med utveksling, så det er ikke alltid like lett å få alle som reiser til å bli like fornøyde.

 

Rødven vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier på generelt grunnlag at det er leit hvis ikke studenter er fornøyde med utenlandsoppholdet sitt.

 

– Noen universiteter har vi jevnlig studentutveksling med, og kjenner studietilbudet godt. Andre læresteder sender vi sjeldent studenter til og da kan det være en større utfordring å vite nøyaktig hvordan studiehverdagen er og hva slags aktiviteter de tilbyr, sier Rødven.

 

Både Hægeland, Nordengen og Joakim Rødven er enige i at utveksling gir en unik mulighet til å oppleve et annet land. Til tross for noen dårlige opplevelser, har Anne og Lars tatt med seg mange gode erfaringer.

 

– Turen i seg selv var en veldig god opplevelse, og det å bo i et så annerledes land som Zanzibar var interessant. Det var utrolig gøy å bli kjent med kulturen, og noe jeg kommer til å ta meg videre er opplevelsen av det å være en minoritet. Det å vite hvordan det er å skille seg såpass mye ut og ikke bli forstått er noe alle har godt av å lære seg, avslutter Anne.