16:00 I-landsproblemer

Radioprogrammet hvor uvesentlige og vesentlige problemer i hverdagen blir drøftet.


Har du sett disse sakene?