17:00 Norge uten statskirka

1. januar 2017 skilte kirka og staten lag etter omlag 500 år med ekteskap. Hvordan vil det gå med Norge uten et religiøst kompass?


Har du sett disse sakene?