Tekst og foto: Henriette Isachsen

Det er kun dager igjen til 8. mars, årets kvinnedag. Dagen ble opprinnelig feiret for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner. Er vi på vei i riktig retning når vi nå for andre gang, på få år, ser oss nødt til å gå under en parole for å støtte kvinners rett til selvbestemt abort i Norge?

Maktkampen som ble spilt i høst, med Erna Solberg og Krf i spissen, åpnet igjen opp for justeringer i abortloven. Lenge var vi uten tydelige svar på hva vi kunne forvente av regjeringen, før de til slutt tok til fornuft og så seg slått av demonstrasjoner rundt om i landet. Kvinners rettigheter er faktisk ikke et kort som kan brukes i dette maktspillet!

Heller enn å oppfordre kvinner til å føde flere barn, ønsker jeg å se den norske regjering som en tydelig stemme for jenters og kvinners rettigheter, når vi vet at retten til trygg og lovlig abort er under press flere steder rundt om i verden.

Jeg mener det må være kvinnen selv, som har best forutsetning for å avgjøre egen kapasitet og ressurser til å bære frem ett eller to barn.

La oss se at de som benytter seg av denne muligheten har oppriktige grunner for å ta de valgene de gjør, og la oss andre være takknemlig for de valgene vi tar og også de valgene vi slipper å ta. For hva handler egentlig debatten om? I stedet for å bli en saklig diskusjon, hvor folk med nok kunnskap fikk komme til, ble det en meningsdebatt hvor personlige meninger fikk skinne gjennom, og de høyeste stemmene ikke nødvendigvis var de mest kunnskapsrike.

Symptom på holdninger fra en annen tid

Hva skal man tenke om at barne- og familieminister Ropstad, tidligere i karrieren har uttalt at kvinner burde adoptere bort barnet i solidaritet med ufrivillig barnløse, i stedet for å gjennomføre abort? Han har gått bort fra denne uttalelsen, men kom nylig med den mye kritiserte uttalelsen at dersom man klarer å bære fram ett barn burde man klare to. Han sa i ettertid at det var en krøkkete måte å formulere seg på, men i hvor stor grad skal vi se disse utsagnene som uheldige, fremfor symptom på en holdning som drar oss bakover i tid, enn mot et mer likestilt samfunn?

Dette gjelder også det motsatte. Vi har i dag teknologi som kan hjelpe de som trenger det med å få barn. Burde ikke denne behandlingen stilles likt for kvinner og menn? Eggdonasjon og sæddonasjon kan ikke sammenlignes med tanke på risiko og den medisinske prosessen, men muligheten for kvinner burde òg være til stede. Så hvorfor skal det være et krav at donerte egg må befruktes av en mannlig partner, og dermed diskriminere likekjønnede par?

Jeg tror at 8.mars eksisterer for alle kvinner og menn, og at det finnes en grunn for alle til å feire denne dagen, om det er kampen for likelønn, mot seksuell trakassering og vold, eller nettopp kvinners kamp for selvbestemt abort. Høsten har vist hvor sterkt kvinners rett til å ta egne valg står, og jeg håper at vi fremover ikke trenger å vise politikkens konservative side gang på gang at det ikke nytter å utfordre de grunnleggende rettighetene, som står sterkt i norsk kultur. Jeg håper at én dag vil kvinnedagen være et positivt minne om kampen vi kjempet og vant, vi har tross alt flere utfordringer vi står overfor som trenger alt fokus fremover.

Jeg intervjuet en rekke studenter, fra forskjellige linjer, for å se om de har fått debatten og regimeendringene som pågår i dag

Jenny Moksnes – Sosionomstudent

Hva betyr kvinnedagen for deg?
– Jeg tror at kvinnedagen fortsatt har stor betydning i dag. I Norge har vi kommet langt, men vi har fortsatt en vei å gå. Jeg tenker spesielt at kvinnedagen er viktig for å sette lys på undertrykkelsen av kvinner i andre land, der jenter ikke får gå på skole og blir giftet bort i ung alder.

Hvilke parti er i regjering i dag?
– Høyre, Frp, Venstre og Krf.

Hva irriterer deg mest for tiden politisk?
– Abortsaken som har pågått. Men generelt er jeg irritert på innvandringspolitikken som regjeringen fører. Spesielt med at Sylvi har vært så streng og holdningen de har, jeg føler at de ikke verdsetter dem.

Hvem er Kjell Ingolf Ropstad?
– Krf politiker, barne- og familieminister.

Hvis du kunne vært statsminister for én dag, hva ville du gjort?
– Jeg føler det går bra i dag med Erna som statsminister, men jeg ville hatt et likere samfunn med like muligheter for alle. Mindre forskjeller.

Amanda Aasen og Edvard – Planlegging og administrasjonsstudenter

Hvilken betydning har kvinnedagen i dag?
– Jeg tror det både er en markering for hvor langt kvinner har kommet seg opp i samfunnet og likestillingen i dag, samtidig er det en påminner om at ikke alt er perfekt enda, at det fortsatt er ting som må tas tak i, forklarer Edvard.

For Amanda er kvinnedagen en slags påminner i disse tider om at kampen for likestilling ikke er over, og er kanskje i ferd med å ha en større betydning for hele samfunnet enn det som før bare var kvinners kamp.

Hvilke parti er i regjering i dag?
– Er det Frp, Høyre, Krf og Venstre?

Hva irriterer deg mest for tiden politisk?
– At alle klager så jævlig mye, sier Edvard.

Hvem er Kjell Ingolf Ropstad?
– Vet ikke?

Hvis dere kunne vært statsminister for én dag, hva ville dere endret?
– Økt studielånet, sier Amanda.

Bim Totland – Journalistikkstudent

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Jeg tenker at den kanskje ikke er like nødvendig som den var før, men med regjeringen vi
har nå så har vi kanskje også gått noen skritt tilbake med tanke på abortloven- siden kvinners
rettigheter innskrenkes. Samtidig er nesten alle lederne i regjeringen kvinner. Jeg syns det er
en viktig dag å markere, men samtidig har den ikke samme effekt som den hadde før.

Hvilke parti er i regjering i dag?
– Eh, det er jo Høyre, Krf, Venstre og Frp? Miljøpartiet de grønne, er de i regjering egentlig?

Hva irriterer deg mest for tiden politisk?
– Det som faktisk irriterer meg litt er at når vi først har en kvinnelig statsminister, synes jeg det er teit av henne å gå bort fra abortloven slik den har vært til nå. Kanskje fordi hun vil fortsette å sitte som statsminister og ha makt, men hun er jo kvinne selv og har født barn, så hun må jo skjønne konsekvensene.

Hvem er Kjell Ingolf Ropstad?
– Han er minister, litt usikker hvilken ministerpost han har nå. Han sa vel at om du kan føde
ett barn, kan du føde to?
Hvis du kunne vært statsminister for én dag, hva ville dere endret?
– Jeg ville latt ulven leve. Og latt abortloven ligge, for det skaper så mye problemer blant
befolkningen.

Morten Arborg – Sosionomstudent

Hvilken betydning har kvinnedagen i dag tenker du?
– Det er jo symbol på likestilling og at Norge har kommet langt når det gjelder likestilling i forhold til andre land. Det er jo fortsatt forskjeller i lederstillinger for eksempel.

Hvilke parti er i regjering i dag?
– Høyre, Frp, Krf. Og Venstre?

Hva irriterer deg mest for tiden politisk?
– Jeg følger ikke så mye med, jeg føler meg litt heldig med å kunne leve i en sånn fredelig
boble.

Hvem er Kjell Inge Ropstad?
– Vet ikke?

Hvis du kunne vært statsminister én dag, hva ville du endret?
– Jeg går jo sosialt arbeid, så hvis jeg skal ha det i bakhodet må jeg velge noe for svakerestilte
grupper. Blant annet gjøre det lettere for enslige mindreårige asylsøkere å få opphold i Norge.