Vil ha bilvei til Rotsethornet

Vei opp?: 60% av innbyggerne i Volda ønsker en vei opp til Rotsethornet, viser en spørreundersøkelse fra 2012.
Foto: Oddbjørn Kvalvik


Dersom prosjektet med Rotsethornvegen AS i spissen lykkes, kan det bli mulig å kjøre bil til toppen av Rotsethornet.
Ved øst-enden av Rotevatnet, i motsatt ende fra Volda sentrum, går det i dag en gruslagt vei et stykke opp i lia, til Lisjedalen. Fra enden av veien kan en sprek person med litt innsats ta seg opp på Rotsethornet. Det går en bratt løype gjennom en granskog hvor sleipe røtter dekker stien, og enkelte partier er mer klatring enn gåing. På enden av fjellet som vender mot Volda sentrum, går det en enda brattere vei hvor uerfarne advares mot ferdsel på grunn av ulykkesfaren. Man har lenge jobbet med å planlegge muligheten for fortsettelse av veien helt til toppen av Rotsethornet og man håper å få til en såppas veistandard at man på sommerstid skal kunne kjøre bil helt opp. I følge websiden til prosjektet tar man sikte på å følge standarden "Landbruksvei klasse 4", som tilsvarer en bredde på 4 meter. Standarden krever blant annet møteplasser for hver 500 meter og snuplass hver kilometer. Prosjektet er ingen ny idè, og i 2007 ble det gjennomført en underskriftskampanje som høstet 2100 positive stemmer for å få bygget veien. En spørreundersøkelse utført i 2012 viste at interessen fortsatt er stor - 60% av innbyggerne i Volda ønsker en veg opp til Rotsethornet.

Bilveg til toppen: Slik ser en av skissene for veien ut. Illustrasjon: Rotsethornvegen.com

Det har vært endel snakk og spekulasjoner rundt veiprosjektet og derfor har man nå opprettet en webside som skal gi publikum innsyn i saken og sørge for at lokalbefolkningen er korrekt informert. Initiativtakerne til prosjektet dannet i 2007 et selskap som har fått navnet Rotsethornvegen AS, og eies av flere navngitte aksjonærer. Oversikten på bidragsytere, eiere og eierandel finnes på den nye websiden. Det foreligger for tiden tre alternativer til veivalg som går fram av illustrasjonen. Kostnaden til prosjektet vil løpe på mellom 5,6 og 7 millioner kroner avhengig av hvilket alternativ som velges. Websiden finner du på www.rotsethornvegen.com For den som er interessert i detaljene rundt veiklassifiseringen finnes regelverket som PDF her: http://www.skogkurs.no/vegnormaler/pdf/vegklasse%204.pdf

Har du sett disse sakene?