Benflørting med fienden

Foto: Eivind Øverås Spenningsforholdet mellom journalister og kommunikasjonsarbeidere stikker dypt, men likevel hopper mange fra den ene bransjen til den andre. –Journalistene støter på pressetalsmenn og kvinner hele tiden, og de har en tendens til å bli lei av det de kan se som en profesjonell mur som beskytter politikerne, personene og sterke gruppene som sitter bak, sier Bastiansen. For noen generasjoner siden fantes det ikke en stor PR-bransje i Norge, men partipressen fungerte som en slags PR-bransje for de politiske partiene. Så ble avisene uavhengige, og partiene begynte å tenke PR rettet mot pressen og de andre mediene, forteller medieforsker Henrik G. Bastiansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda. De siste 30 årene har konsulentbransjen i Norge økt. Medieforskeren mener dette blant annet kan forklares ved at journalistene har blitt mer profesjonelle og at kildene dermed har svart med å profesjonalisere seg. «Madmen»-assosiasjoner – Det er synd når det sies at journalister skal grave frem sannheten, mens PR-folk skal undergrave den. Noen forbinder PR med «Madmen» og «House of Cards», men det er jo ekstremt, sier Eirin Sørensen Røkke, tredjeklassing på PR, kommunikasjon og media. Nå forlater hun bygda til fordel for hovedstaden for to måneders praksis i kommunikasjonsbyrået Släger. Hun vurderte journalistikkutdanning, men fant ut at et yrke innen informasjon og kommunikasjon ville passe henne bedre. – At det er lettere å få seg jobb i informasjonsyrket var også med i regnestykket, sier hun. Journalistikkstudent Torgeir Strandberg har ikke merket en konflikt mellom de to studieretningene, men påpeker at mange kilder har en viss agenda avhengig av hva slags sak det er snakk om. Mer rom for kreativitet og høyere lønn kan være fristende sider ved PR-bransjen. – I begynnelsen når man kun får vikariater i journalistikkbransjen og man ikke vet hvor mye jobb man får, er det sikkert lett å hoppe over til PR. Hemmeligheten for å lykkes som journalist er vel å holde ut og å være flink, sier Strandberg. Utro i ekteskapet? Omtrent 15 prosent av studentene på hver av de to studiene i Volda, bytter til det andre yrket i løpet av noen år. Kan forholdet mellom bransjene sammenlignes med et gammelt ektepar? – Nei, det ekteparet holder på å vokse fra hverandre, sier lærer ved PR, kommunikasjon og media, Kristian Fuglseth. Ettersom journalister ikke lenger har like mye tid og ressurser til å følge opp sentrale saker i velferdssamfunnet, blir dette tomrommet i følge Fuglseth fylt av informasjon fra konsulenter, eksperter, næringslivs- og reklamejournalistikk. – Dette har nødvendigvis ikke noe med kommunikasjonsmedarbeiderne å gjøre – de burde vite bedre enn å drive utroskap i ekteskapet, påpeker Fuglseth. Ulik motivasjon I følge journalistikklærer Svein Brurås har de to bransjene alltid sett på hverandre med en viss skepsis. – Informatører blir ofte skuffet over journalistenes sensasjonsjag, pussige vinklinger og manglende vilje til å få frem «det positive». Jeg respekterer jobben informatører gjør, og ser verdien av den. Men siden jeg er journalist av bakgrunn og legning, har jeg en viss kritisk holdning til PR-medarbeidere og informatører, noe jeg mener alle bør ha fordi de har oppdragsgivere de skal være lojale mot, sier Brurås. I 1997 bestemte Norsk Journalistlag at PR- og informasjonsarbeidere ikke lenger fikk være medlemmer i organisasjonen. Grunnen var de store forskjellene mellom yrkene, og Brurås mener det er viktig at spenningen mellom PR og journalistikk også avspeiles i utdanningen ved høgskolen. Et vanskeligere arbeidsmarked de senere årene kan forklare hvorfor flere journalister søker seg til informasjonsjobber. – De to yrkesgruppene lager jo produkter som på mange måter ligner, selv om motivasjonen bak produktet er forskjellig, sier Brurås. Elsk-hat-forhold Student ved PR, kommunikasjon og media, Arne Christian Ingvaldsen, mener studentene stort sett har et godt forhold seg i mellom. – Jeg synes det er kjipt når journalister kritiserer PR-jobbene våre. Så går det et halvt år, og så søker de på PR-jobbene selv, sier tredjeklassingen. De to yrkene utfordrer hverandre, og Ingvaldsen mener forholdet kanskje kan beskrives som et elsk-hat-forhold. – Litt som et gammelt ektepar. Vi er «meant to be», men har bagasje vi må forholde oss til, sier Ingvaldsen med et smil.

Har du sett disse sakene?