Studentene forsvinner til nettet

Ensomt: 221 studenter ved Høgskulen i Volda tar språk og litteratur på nett. På campus er de kun er seks. Foto: Berit Buran Juul

“HF-krisen” har blitt omtalt i alle landets medier. Færre søkere betyr færre studiepoeng, som igjen resulterer i dårlig økonomi for de humanistiske fakultetene. På avdelingen for humanistiske fag ved Høgskulen i Volda har campusstudentene forsvunnet.
Foto: Berit Buran Juul – I skolesammenheng føler jeg meg ganske alene. Jeg ville begynne på høgskole framfor universitet for å gå i en klasse. Jeg så for meg et godt sosialt og faglig miljø, men store deler av dagen leser jeg for meg selv. Det hadde jeg ikke forestilt meg, sier Joakim Klunde, bachelorstudent i engelsk språk og litteratur. Alene i klassen Det er mangel på heltidsstudenter innen humanistiske fag i distrikts-Norge. Høgskulen i Volda (HVO) er helt avhengig av nettstudenter for å kunne tilby undervisning i enkelte HF-fag. På nett har språk og litteratur 221 studenter, fordelt på to fag. På bachelorstudiet er det plass til 20 campusstudenter, men i dag er det er kun seks aktive studenter. Ved skolestart skulle de velge mellom fordypning i nordisk eller engelsk. To valgte engelsk. En av dem var Joakim Klunde. Han har ingen bachelorklasse, og har i stedet engelskundervisning sammen med lærerstudentene. – Jeg visste at Høgskulen i Volda er kjent som “mediehøgskolen”. Likevel forventet jeg et større fokus på språk og litteratur, sier han. Minimum fire millioner i underskudd Flere fagtilbud ved landets humanistiske fakulteter står i fare for nedleggelse. Dette har utløst den såkalte ”HF-krisen”. Tall fra Samordna opptak viser at mange humanistiske fag har hatt dårlig oppslutning over lenger tid. For å kompensere har HVO begynt med nettstudier. Instituttleder for språk og litteratur, Stig Jarle Helset, sier det ikke er en ønsket situasjon, men en nødvendig løsning. – Vi ville ikke fått det til å fungere økonomisk hvis vi gjorde det på en annen måte, sier Helset. Budsjettet for 2012 viser at humanistisk avdeling vil gå minimum fire millioner i underskudd i løpet av året. I fjor var underskuddet omtrent det samme, men da hadde de ekstra penger på bok - nå er pengene brukt opp. – Vi er virkelig ille ute, pilene peker nedover. Derfor må vi jobbe hardt og målrettet for å komme i økonomisk balanse, sier Helset. Fra klasserom til nettrom Nasjonalt velger færre studenter humanistiske fag. Ved HVO har campusstudentene forsvunnet og blitt erstattet av nettstudenter. Fagansvarlig for språk og litteratur, Kari Welle, synes det er en trist utvikling. – Humanistiske fag handler om kultur og identitet. De forskjellige fagområdene tar opp problemstillinger som gjenspeiler verdier og normer i samfunnet. Dette er viktige diskusjonstema, sier Welle. Det kan virke som om nett er tidens løsning for høyskoler i distriktene. Welle sier de har fått gode tilbakemeldinger fra nettstudentene. Likevel ser hun ulemper ved nettløsningen. – Det er helt klart en fordel å møte både medstudenter og lærere til faglige diskusjoner, dette går nettstudentene glipp av. Samtidig er det mange av dem som bruker eksempelvis Facebook som diskusjonsforum, forteller hun. Må skjære ned Etter avvikling av regelen om at stillinger skal erstattes, har ledelsene ved universitetene nå muligheten til å legge ned fag ved “naturlig avgang”. Begrunnelsen er ofte økonomiske prioriteringer. I Oslo har faget nordisk mistet ni ansatte på seks år, og nå er det kun 2,5 årsverk som gjenstår. Det diskuteres hvilken nytte humaniora har for samfunnet, og mangelen på fagenes umiddelbare gevinst for andre enn enkeltindividet. Humanistisk avdeling ved HVO merker den økonomiske innstramningen. Selv om nettstudiene gir god bærekraft med få lærere i forhold til antall studenter, er avdelingen tvunget til å skjære ned. Nå har de fått tydelig beskjed: De må klare seg med færrest mulig midlertidig ansatte. – Vi prøver å unngå å si opp faste ansatte, men flere av de midlertidig ansatte får ikke forlenget stillingen, sier institusjonsleder Helset. Artikkelen fortsetter under bildet

ALENE: Joakim Klunde er skuffet over mangelen på et sosialt og faglig klassemiljø på sin utdanning. FOTO: Berit Buran Juul

– Ingen ideell situasjon Fra 1. august skal alle fagansatte undervise 10 prosent mer. Dermed får de mindre tid til forskning og utvikling av faget. Konsekvensen blir at de ansatte får mindre tid til å utvikle seg selv, og fordype seg. – Nedskjæringen betyr ikke nødvendigvis dårligere undervisning, men det er ingen ideell situasjon å ha så mange studenter på nett, medgir Helset. Ifølge forskningsinstituttet Nifus kandidatundersøkelse fra 2009, skilte humanistene seg negativt ut blant høyere grads kandidater med høyest andel mistilpassede. I Morgenbladets artikkel Lav staus for myke fag kan vi lese at et halvt år etter endte HF-studier var 6,6 prosent arbeidsledige høsten 2009. 12,3 prosent hadde irrelevant arbeid og 8,7 prosent jobbet ufrivillig deltid. Stig Helset er bekymret for de nyutdannedes karrieremuligheter. Redd for framtiden Joakim Klunde lar seg ikke skremme, og sier han alltid har vært opptatt av akademiske fag. Han tror det er mange som interesserer seg for det samme som ham, uten å studere det. – Det er større noia for fremtiden nå om dagen enn det det var for ti år siden. Folk er ikke like sikre på at alt kommer til å ordne seg, de satser tryggere. Fokuset i samfunnet er rettet mot andre områder. Alle skal drive med business, sier Klunde. Tross fremtidens usikre arbeidsforhold har han klare planer. Han tror det handler om å gjøre seg attraktiv for jobbmarkedet. Da kan det hjelpe med en akademisk utdannelse i bunn. – Drømmen er å jobbe i forlagsbransjen, gjerne som oversetter av tegneserier, sier han. Fagmiljøet kollapser Helset er usikker på fremtiden til de nyutdannede akademikerne. Det er vanskeligere å få jobb som lektor eller professor innenfor universitet og høgskole, enn det var for noen år siden. Det er en ond sirkel: Færre studenter gir færre studiepoeng. Færre studiepoeng gir dårligere økonomi for de humanistiske avdelingene, som igjen fører til færre stillinger. Hvor sirkelen begynner er usikkert. – Den nasjonale tendensen humanistiske fag opplever i dag, kan føre til at fagmiljøet kollapser. Det er trist, sier Helset.

Har du sett disse sakene?