Fullstendig endring i STiV-styret

Studenttinget i Volda vil på førstkommende møte innstille alle styreverv på nytt. Foto: Haakon Stensrud

Inntil forrige studenttingsmøte som var 30. januar, var praksis at to av vervene ble innstilt i høstsemesteret og tre i vårsemesteret. Studenttinget vedtok imidlertid sist møte å endre vedtektene. Leder ved Studenttinget i Volda, Margrete Holøyen, tror endringen er en god ordning.

Margrete Holøyen

Margrete Holøyen, leder ved STiV

- Vi ønsket å endre vedtektene slik at alle styreverv blir valgt inn samtidig. Å sette alle samtidig tror vi vil gi de nye styremedlemmene en ny driv, mer inspirasjon og økt motivasjon til å sette i gang med nye tiltak og forhåpentligvis en brattere læringskurve for hele styret. Holøyen tror det faktum at alle nå kommer til å være ferske styremedlemmer, ikke vil være noen hindring.

Holøyen tror det faktum at alle nå kommer til å være ferske styremedlemmer, ikke vil være noen hindring. - Vi vil legge stor vekt på gode overlappingsperioder, forteller hun.

Holøyen håper så mange som mulig vil stille til styrevalget. - Det nærmer seg med stormskritt, og vi leter etter engasjerte og ivrige studenter som kan være med på å tale studentenes sak. Det er virkelig en kul erfaring å ha med seg, mener hun.


Har du sett disse sakene?