Mange studenter reagerer på mørklagte gater i Volda.

– Jeg må ofte gå lange strekninger helt i mørke før jeg kommer til et belyst område, sier MID-student Emma Ward.

 

Skummelt å gå alene

På denne tiden av året er de bekmørke gatene i Volda uunngåelige. Ward bor i Gamlevegen, et stykke unna sentrum, og gruer seg for å gå ute alene.

– Allerede etter at klokken har bikket seks om kvelden synes jeg det er ekkelt å gå ute. Jeg tror egentlig de fleste jenter er veldig redd for å gå hjem alene i mørket. Jeg er definitivt en av dem. Det er både skummelt fordi jeg føler meg utrygg, men også fordi biler plutselig kommer i stor fart rundt en sving uten at de ser meg, forteller MID-studenten.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Erik Hartmann mener at gatebelysning er noe av det mest effektive i henhold til trafikksikkerhet.

– I forhold til hva det koster er gatelys svært effektivt. Det er helt nødvendig å få på plass gatelys der det trengs, og det særlig i krysningspunkt, forteller han.

 

Minsker kriminalitet

Lensmann ved Ørsta/Volda politikammer Guttorm Hagen, mener at en del av gatelysene er såpass dårlige at de knapt gir «gålys». Men det er ikke bare i de trafikkfarlige sammenhengene han mener at gatelys er viktig.

– Generelt godt opplyste områder genererer mer trygghet også i andre sammenhenger. Det demper blant annet muligheten for kriminalitet. Volda er et generelt trygt sted å ferdes, men jeg vil oppfordre studentene til å ta de samme forholdssreglene som en gjør i byene. Det er lurt å alltid gå sammen hjem fra fest, sier Hagen.

 

_HIP1352

 

Mer lys!

– Det er alltid et ønske om mer veilys. Dette er kommunen sitt ansvar, men det er snakk om penger og ressurser, forklarer Asbjørn Aasebø, rådgiver ved teknisk avdeling i kommunen.

Aasebø vil ikke hevde at det er for dårlig belysning i Volda, men påpeker at det enkelte steder er for lang avstand mellom gatelyktene og at det i noen gater ikke er lys etter standard slik kommunen ønsker. Belysning er en prioritert sak for Volda kommune.

– Kommunen har i år lagt opp økonomiplanen med hensikt å skifte alt veilys, fra ordinær belysning til LED-belysning. Det vil si at belysningen vil bli en helt annen. LED-belysning har en svært lang driftstid, i tillegg til at det tar mindre strøm. Alle nye veilys som blir satt opp, vil utelukkende være LED-belysning. Dette er et langvarig prosjekt, som vil gå over trefire år, sier rådgiveren ved teknisk avdeling i kommunen.

 

Delt ansvar

Volda kommune drifter alle veier hvor det er kommunalt veinett. Men en del er også privat– og fylkesveinett. Det fysiske vedlikeholdet er det Tussa som drifter. Og de opererer med en meldetjeneste, så det er åpent for alle å melde ifra om ikke-fungerende gatelys. Denne nettjenesten er en invitasjon til å melde fra.

– Som regel legger kundene inn melding på disse nettsidene, og hvis det går for lang tid velger de å ringe inn. Hvis det er flere enn én gatelykt i en rekke som er ute av drift prøver vi å være raske, men hvis det er enkeltlykter samler vi opp henvendelsene. I mørketiden prøver vi å ha ekstra intensive runder hvis lyktene går, forteller Arve Folkestad, planlegger og ingeniør på lysanlegg i Tussa.

Journalistikkstudent Andreas De Brito Jonassen er en av dem som har tatt i bruk denne tjenesten.

– Jeg mener gatebelysningen er svært dårlig her i Volda. Spesielt på de små veiene som ligger et stykke fra hovedveien er svært dårlig belyst. Jeg valgte derfor å benytte meg av meldetjenesten som Tussa tilbyr, da gatelyktene ved meg ikke fungerte. Det tok ikke så veldig lang tid fra jeg meldte fra til det ble fikset, forteller han.

 

LED-lys på ønskelista

Lensmann Hagen er positiv til moderniseringen av gatebelysningen, men mener at det ennå er mye som gjenstår.

– Det er visse forbedringer på gang, mest markant er dette i Havnegata og Vikaneset, inn til Spinneriet. Slik ønsker jeg de fleste gater i Volda. Akkurat slik som det er nå, er det vanskelige lysforhold i Volda, så det er to grep som kan tas. Det er bedre gatelys og bruk av signalfarger. Når det gjelder utskifting av gatelys skjer det ikke så fort. Det er nok behov for enda mer modernisering, og jeg er positiv til at flere gater i Volda blir belyst med LED-lys i den kvalitet som finnes i sentrum. Det er en standard jeg ønsker, sier lensmannen.