I medieavdelingen på Høgskulen i Volda finner man PR og kommunikasjon, journalistikk og animasjon. Men det som for mange er selve definisjonen på mediefaget, nemlig Media, IKT og Design (MID), kategoriseres som et kulturfag.

 

– Det vi gjør på MID er jo alt fra foto og film til IKT, design og html. Jeg finner det veldig ironisk at en såpass mediebasert studieretning ikke går under mediefag, men i stedet blir plassert i samme avdeling som drama og teater, formgiv – ingsfag og idrett og friluftsliv, sier Hallstein Mala, MID-student ved Høgskulen i Volda. Per dags dato har MID og mediefagavdelingen to separate utstyrslagre. MID-studentene har ikke tilgang til verken redaksjonen eller TVstudioet i Strøm-bygget. Mala mener det er synd at de ikke får opplæring i TV-studio, noe som kunne kommet godt med i fremtiden.

 

Ikke bare adskilt på papiret

Lokalitetene er også forskjellige. Mens mediefagavdelingen stort sett holder seg på Aasen- og Strøm-byggene, holder MID hovedsakelig til i idrettsbygget og på Berte Kanutte. MID-lærerne har kontorer i Kaarstad-bygget.

– Problemet med å ikke tilhøre medieavdelingen går ikke bare på utstyr og fasiliteter. Ettersom vi er så langt unna er det vanskelig for oss å få god kontakt med de andre me – dielinjene, noe som er veldig synd. De kunne definitivt vært viktige støttespillere og gode samarbeidspartnere. Lærerne kan heller ikke samarbeide like tett, ettersom de er ganske adskilte fra resten av mediefagslærerne, presiserer Mala.

 

MID-linja får ikke bruke noen av mediefasilitetene på Strøm-bygget, deriblant TV-studioet.
MID-linja får ikke bruke noen av mediefasilitetene på Strøm-bygget, deriblant TV-studioet.

 

Ny mastergrad

Debatten om hvilken avdeling MID skal høre til har pågått i over åtte år. Seksjonsleder for medie- og kommunikasjonsteknologi/MID, Kjetil Vaage Øie, forteller om en pågående prosess hvor debatten er mer aktiv i enkelte perioder.

– Høgskolen hadde en utredning for rundt 2 år siden hvor det ikke ble konkludert med noe som helst. Dette førte til en ny utredning som ble ferdig nå i høst, hvordet ble satt i gang tiltak for at vi skulle se på flere samarbeidsmuligheter, sier Øie.

Han forteller at samarbeidet blant annet har kommet opp med en idé om en ny mastergrad som skal kunne erstatte Dokumentar og journalistikk, mastergraden vi har i dag. Denne skal vedtas på styremøtet 10. desember, og vil gjøre dagens mastergrad bredere og felles for alle mediefagene, inkludert MID. I tillegg er det snakk om et nytt emne, webdokumentar, som de har utviklet sammen. Dette vil være delt med en fordeling på 50/50 mellom MID og mediefagenes ressurser, lærere og elever.

 

Mindre profesjonsrettet

Grunnen til at MID ikke er sammen med de andre mediefagene henger sammen med at MID i starten var en mer lærerrettet utdanning. Etter hvert har også lærerutdanningene blitt delt opp i ulike avdelinger og dagens MID har altså havnet under avdelingen for kulturfag. Øie mener dette ikke nødvendigvis er negativt.

– Det er ikke unaturlig at MID er et kulturfag. I utlandet ser vi mange utdanningsretninger som for eksempel Media culture, hvor medieog kulturfag går hånd i hånd. Hvis vi ser på et mediefag som journalistikk, er det et mye mer rendyrket studie rettet mot et yrke, mens MID ikke ønsker å være like profesjonsrettet. Dette har også, kanskje, vært vår styrke.

 

– Ledelsen bør være modigere

Øie mener likevel at det også finnes ulemper med å være adskilt fra de andre.

– Det er dumt at vi ikke kan samarbeide mer med mediefagene. Det aller dummeste er at vi ikke er under samme tak, men på hver vår side av campus. Jeg synes ledelsen burde være modigere og bare bestemme seg for om MID skal flyttes eller ikke, i stedet for å hele tiden utsette beslutningen, sier Øie.

 

Byggeplaner på høgskolen

Det er snakk om å rive Aasen- og Strømbyggene og å bygge nye bygninger rundt om på campus. En gruppe, ledet av Pål Aam, arbeider for tiden med å forberede planene for et nytt hus for mediefagene. Hvordan det blir, og når byggeprosessen eventuelt skal finne sted, er fortsatt uvisst.

– Vi har foreløpig ikke kommet så langt at vi har noen konklusjoner eller konkrete planer å vise til, men vi skal være ferdige med vår innstilling den 15. desember. Da kan vi si mer, sier Aam.

 

Hvorvidt MID da, med et nytt mediehus, vil bli plassert under samme tak som resten eller ikke, gjenstår å se.

– Høgskulen i Volda har alltid blitt sett på som ledende innen medieutdanning. Et nytt mediehus håper jeg vil bidra til å videreutvikle medielinjene og heve kvaliteten ytterligere, fastslår Mala.